1. SHINETECS VAXTVÄTT

FÖRTVÄTT, SHAMPO, BORSTAR, FÄLGPOLERING, SHINETECS, TORKNING

37,90 €

2. RAINTECS GLANSTVÄTT

FÖRTVÄTT, SHAMPO, BORSTAR, FÄLGPOLERING, RAINTECS, TORKNING

33,90 €

3. EFFEKTTVÄTT

FÖRTVÄTT, SHAMPO, BORSTAR, FÄLGTVÄTT, TORKNING

27,90 €

4. STANDARDTVÄTT

SHAMPO, BORSTAR, FÄLGTVÄTT, TORKNING

23,90 €

5. BORSTFRI TVÄTT

SHAMPO, HÖGTRYCK, FÄLGTVÄTT, TORKNING

19,90 €

6. PICK-UP VAXTVÄTT

FÖR PICK-UP UTAN TÄCKT FLAK

39,90 €

7. PICK-UP EFFEKTTVÄTT

FÖR PICK-UP UTAN TÄCKT FLAK

29,90 €

8. SKIDBOXTVÄTT

FÖR BILAR MED TAKUTRUSTNING

39,90 €

10. EFFEKTTVÄTT UTAN TAKBORSTE

27,90 €